yandex

Güzel Sanatlar Fakültelerinde Bulunan Bölümler Nelerdir? Mezunları kimlerdir?

06 Aralık 2016
Merhaba sevgili gençler;
 
Üniversitelerin güzel sanatlar fakültlerine hazırlanan öğrenciler İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Resim, Heykel, Seramik, Moda Tasarımı (Tekstil Tasarımı), Geleneksel Türk El Sanatları, Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu, Fotoğraf, Sahne Dekor Kostüm, Çizgi Film/Animasyon ve Grafik gibi bölümlere çizim yetenek sınavları ile kazanırlar. Güzel Sanatlara Hazırlık çizimle gerçekleşirken bir çok öğrenci bu alandaki meslekleri tam tanımamakta ve bölümlerden mezun olunca ne yapabileceklerini bilmemektedirler. Sizlere bölümlerede “Kim? Hangi işi yapar?” Sorularına cevap veren bir metin hazırladık. Burada mesleklerin amaçlarının ne olduğunu öğrenebilirsiniz.
 
 
İç Mimar kimdir? Yarı açık ya da kapalı mekanları işlev ve güzellik özelliklerini dikkate alarak tasarımlayan kişidir. Bir mimar ile ya da bağımsız olarak çalışabilir. Yeni inşa edilmiş ya da eski fakat yeni düzenlemesi yapılacak bir alanı kullanıcıların gereksinim özelliklerine göre inceler. Sosyal, psikolojik,mekanik, teknik tüm gereksinimlere cevap verebilen aynı zamanda güzel olmayı başaran, insanın huzur ve mutluluğunu sağlayan ortamlar yaratır. İnşaat ve mimarlık yakın ilişki kurduğu alanlardır.  
 
 
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı kimdir? Sanayileşmiş ülkelerde çok önem verilen bir alandır. Bir insanın çeşitliyaş, cinsiyet, coğrafya, kültür, düşünce ve fizik gereksinimleri için üretilen ürünlerin tasarımını yapar. Bir otomobilden diş fırçasına, aydınlatma elemanından, sandalyeye, mutfak gereçlerinden parfüm şişesine kadargeniş sektörel çalışma ağının içinde yer alır. Küçük ve orta ölçekli üretim yapan tasarım atölyesi yönetebileceğigibi büyük sermaye üretimleri içinde de çalışabilir. 
 
 
Tekstil Tasarımcısı kimdir? Dokuma ya da baskı alanları aracılığıyla kumaş ve çeşitli materyallerin desen tasarımlarını yapan kişidir. Kumaş ya da farklı materyaller üretim öncesinde şekil ve renk olarak tasarımlanmalı ve bu tasarıma bağlı olarak üretilmelidir.Bir digger durum üretilmiş olan düz zeminfarklı baskı teknikleri ve işlemler aracılığıyla tekrar desenlenebilir, renklendirilebilir. Seri olarak üretilen bu materyaller, perde, mobilya tekstili, giysi, tanıtım vb. Amaçlara yönelik olabilir.  Tasarımcı küçük ve orta ölçekli atölye sahibi olabilir. Büyük sermayelere bağlı fabrikalarda tasarımcı olarak çalışabilir. 
 
 
Moda Tasarımcısı kimdir? Moda; çok geniş ve çok sayıda disiplini içine alan bir kavram olmakla birlikte ülkemizde ve dünya da daha çok giyim sektöründe yapılan tasarımlar olarak yorumlanır. Dolayısıyla ‘Modacı’ giysi tasarımlayan kişidir. Yaydın olarak özgün ve bireysel durşları olan bir sanatçı kişilik olarak düşünülmekle birlikte giyim ve mobilya alanlarında ki işlevsel ürünlerin tasarımlarını yapar. İç çamaşırından, paltoya, gelinlikten, spor giyime, fulardan, pijamaya, Mayodan havluya kadar işlevsel ürünleri tasarımlar. Tıpkı  bir endüstri ürünleri tasarımcısı gibi sosyal, psikolojik, mekanik, teknik tüm gereksinimlere cevap verebilen aynı zamanda güzel olmayı başaran, insanın huzur  ve mutluluğunu sağlayan giysiler yaratır. Tasarımlarınıbağımsız olarak satabileceği bir pazar yaratabileceği gibi büyük markaların tasarım bölümlerinde de çalışabilir. 
 
 
 Seramik Tasarımcısı kimdir? Seramik ve porselen malzemeler ile yapılan ürünlerin tasarımını yapar. Bahçecilikten, mutfak – banyo ürünlerine, dekoratif eşyadan, sanat objesine kadar farklı işlev ve amaçlara yönelikürünleri tasarlayan seramik tasarımcısı, hem özel üretimlerde hem de sanayiye bağlı üretimlerde tasarımcıolarak çalışabilir. Tasarım malzemesinin temel özellikleri nedeniyle boya ve koruyucular nedeniyle kimya ve pişirme nedeniyle fizik  kendisine en yakın alanlardır. Seramik; dünyada ve ülkemizde gerek sanayi açısından gerek turistik eşya açısından gerek dekoratif eşya üretimi açısından en eski tarihi geçmişe sahip, bugünde en yaygın olarak kullanılan malzemedir. Dolayısıyla bu malzeme ve tekniklere hakim tasarımcılar kendiatölyelerinde ya da sanayi de çalışabilirler.    
 
 
Ressam kimdir? Kendi düşünce ve duyarlılıklarını özgürce tüm insanlığa bildirmek amacıyla yaratıcı ürün ortaya koyan kişidir. Plastik sanatlar alanlarında yetişen herkes ve tasarımcı çizim ve boya kullanmakdurumundadır. Çizmek ve boyamak tasarımın ilk aşamasında olduğu gibi üretim sırasında ya da üretimden sonrada gerekebilir. Bu temel özelliklere sahip bir alan olan resim sanatı ve ressamlar aynı zamanda tüm disiplinlere hocalık yapar, hizmet verir ya da bu sektörlerde tasarımcı  olarak çalışabilir. Kişisel  ötölyesi kendi düşüncelerine ilişkin tasarımlar yapabileceği gibi sipariş üretim de yapabilir. İç mimar ya da mimarlarla birlikte mekanlara,tekstil tasarımcıları ile tekstile, grafik – reklam- iletişim sektörleri ile iş yapabilir. Vitray, dokuma, baskı, fresk gibi alanlar  eğitim programları içinde yer alır.  
 
 
Heykelci kimdir? Tıpkı ressamlar gibi heykelcilerde kendi düşünce ve duyarlılıklarını özgürce tüm insanlığa bildirmek amacıyla yaratıcı ürün ortaya koyarlar. Bu alanlarla ilgilenen tüm kişilerin eğitim ve üretim açısındanheykel ile doğrudan ilişkisi vardır.  Hepsi bir heykeltraş gibi düşünmeyi öğrenmelidir. Çünkü üç boyutlu düşünceheykelin temel özelliğidir. Malzeme, teknik, el işçiliği gibi özellikleri de düşünüldüğünde endüstri ürünleritasarımcıları ile birlikte çalışabilirler. Ayrıca küçük eşya ya da aksesuvar tasarımları alanlarında ve  mekan dekorasyonu ve fuar dekorasyonları alanlarında mimarlarla birlikte ya da bağımsız olarak çalışabilirler. 
 
 
 Sahne ve Dekor Tasarımcısı kimdir? Adından da anlaşılacağı gibi sahne esrlerinin dekor ve kostümünü yaparlar. Ancak sinema   Sinema ve reklam filimleri alanlarının gelişen sektörü dekor ve kostümcüye daha çok gereksinim duymaktadır. Sanat bilgi ve görgüsünün yanısıra tarih ve entellektüel dünya ile edebiyat ilgi alanları içindedir. Plastik sanat disiplinlerinde eğitim alan tüm tasarımcılar, dekor, kostüm ve aksesuvar tasarımı yapabilirler.  
 
 
Geleneksel Türk Sanatları Tasarımcısı kimdir?  Ülkemizin güzel sanatlar alanlarında eskiden beri üretilen ürünlerin, geleneksel yöntemlerini ve felsefesini öğrenen tasarımcıların yetiştirildikleri bir bölümdür. Halı, tezhip, minyatür, kaligrafi vb. tasarım yöntem ve tekniklerini bugünün düşüncesi doğrultusunda tekrar ve farklı olarak kullanabilirler. Aynı zamanda tueistik tasarım alanlarında geleneğe bağlı ürün ve dekoratif özellikleri oluşturabilirler. Geleneksel ürün tasarımcıları; geleneğe, malzeme ve tekniğe, tarihe ve işleve bağlı olarak kendilerini geiştirirler. Kişisel atölyelerde tasarım ve üretim yapabilecekleri gibi turistik ya da sanatsal yaklaşımları amaçlayan sanayi alanlarında,  çalışabilirler. 
 
Restoratör kimdir?  Eski eser onarımı ülkemizde giderek gereksinim duyulan alanlardan biridir. Gerek müzeler gerek şahıslar kıymetli bir pazar hareketine sahip nadide eserleri onarmak ve korumak zorundadır. Bu amaçla bu eserlerin malzeme, teknik, geleneksel karakter, sanatsal özellikler vb. unsurları hakkında donanımlı ve deneyimli kişilere gereksinim duyulur. Bu alanda eğitim gören kişiler, müzeler, turizm, hediyelik eşya, kolleksiyonerler ve eski eser alım satımı yapan kurumlarla çalışırlar. Kişisel olarak  çalışarak restorasyon atölyeleri olabileceği gibi bir bir kuruluşla birlikte de çalışabilirler. 
 
 
 Grafik Tasarımcı kimdir?  Grafik bugün tüm dünya da ve ülkemizde her gün her an gereksinim duyulan alanlardan biridir. İletişimin çağlar boyunca temel yardımcısıdır. Bir bireyin kişisel tanıtımından, kurumsal kimliğe, reklamdan, ürüne, medyadan, sosyal iletişim alanlarının tümüne geniş bir yelpaze, pazar ve teknik özelliklere açıktır. İletişim yöntem ve biçimi ile ilgili olarak, yer, zaman, mekan, dil, yazı,  resim, fotoğraf, karikatür, mizah, güncel haberler ve edebiyat gibi geniş ve farklı alanlarla bağlantılıdır. Geleneksel yöntemlerle yapmak yazı yazmak kadar bilgisayar teknolojisine bağlı programlarla da tasarım yapmaya açık olunmalıdır. Tekstilden basına, reklamdan mimariye kadar birçok alanda tasarım yapabilir ve bu alanları ilgilendiren sektörlerde çalışabilirler. 
 
 
Animasyon Tasarımcısı kimdir?  Animasyon resim, sinema, grafik, fotoğraf ve yazı alanları ile ilgili bir iletişim ve resimsel anlatım alanıdır. Günümüzde ülkemizde ve dünyada  sanatsal tasarım alanı olarak düşünüldüğü gibi eğitim, bilgilendirme ve reklam alanlarında da ürün verebilirler. Birçok iletişim yöntemi anlatımlı görseller aracılığıla yapılabilmektedir. Bu temel anlayıştan yola çıkarak, reklam için, müzelerde bilgilendirmek için ya da özellikle bilgisayar çağının ilgi alanları olan, oyunlar, dizi yayınlar gibi büyük bir sektörde tasarımcı olarak çalışabilirler. Kişisel tasarım ve ürünleri olabileceği gibi söz konusu sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilirler. 
 
 
 Fotoğraf Sanatçısı kimdir?  Fotoğraf ve video birlikte düşünülmesi gereken bir alan olmalıdır. Sabit ya da hareketli görüntü çok çeşitli amaç ve özelliklerle ele alınır. Bugün bir fotografik görsel ile bu görselin işlevsel, kültürel, estetik ve sanatsal kalitesi ile tekniği hala çok önemlidir. Bu özelliklere bağlı olarak bağımsız ya da büyük firmalarda özellikle reklam ve tanıtım sektörlerinde çalışabilirler. 
 
Umuyoruz ki, yukarıda açıkladığımız bölümler ve mezunlarının ne yaptığı ile ilgili açıklamalarımız faydalı olmuştur.
 
Atölyede Görüşmek üzere
İstasyon Sanat