yandex

Sanat Tarihi Seminer Konuları Nelerdir?

Sanat Tarihi bakış açısı kazandıracak “Uygarlık Tarihi ve Sanat Sosyolojisi” konusu başta olmak üzere; “ Sanat Sanatçı”, “ Plastik Sanatlar Tarihine Giriş”, “Bizans”, "İstanbul'da Bizans", "Roman-Gotik", "Gotik Sanat", "Erken Rönesans", "Yüksek Rönesans", "Botticelli", "Leonardo da Vinci", "Michelangelo", "16.yy. ve Maniyerizm", "Raffaello", "Kuzey Rönesansı", "Maniyerizm", "Barok Sanat I", "Rokoko", "Barok Sanat II", "Barok Sanat III", "Romantizim", "Klasizm ve Neo Klasizm", "19.yy.sonu Realizm" seminer konuları örneklerle anlatılmaktadır.