yandex

MÜZİK SINAVLARINA HAZIRLIK

Müzik Sınavlarına Hazırlık
Müziğe Sınavlarına HazırlıkSolfej, Dikte, Deşifre
 

Konservatuvar ve Müzik Bölümleri Giriş Sınavlarına Hazırlık. Genç sanatçı adayları, Konservatuvar tam ve yarı zamanlı eğitimleri, güzel sanatlar müzik bölümleri, müzik eğitim fakülteleri için şimdiden hazırlanın, işi şansa bırakmayın.
 

 

Müzik Sınavlarına Hazırlık bölümü için Kayıtlarımız Başladı !

Hemen Arayarak veya online başvuru yaparak bize katılabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR

İngiltere'de Üniversite eğitimi iki yıl Türkiye'de, dilerseniz devamı yatay geçişle iki yıl İngiltere University of Portsmouth'da eğitim ve diploma olanağı.. Müziği meslek olarak seçmek ve alanında profesyonel eğitim almak isteyen öğrenciler için hazırlık sınıflarımız ve kişisel derslerimiz bulunmaktadır.
Eğitimler; alanında profesyonel, konservatuvar ve müzik fakültesi mezunları tarafından verilmekted ve öğrenci en uygun şekilde sınavlara hazırlanmaktadır.
Derslerin İçeriği;
Duyuş; sesleri tanıma - Tek ses, çift ses, üç ses, dört ses çalışmaları. Ritim, melodi, aralık çalışmaları. Temel müzik teorisi, temel armoni, solfej, bona , dikte çalışmaları içermektedir.
Konservatuvar ve Müzik Bölümleri Giriş Sınavlarına Hazırlık Eğitimi
Her okulun yetenek ve düzey sınavı program içeriği farklıdır.
Adayın hazır bulunuşluk düzeyi kişiden kişiye değişkenlik göstereceğinden, her adaya özel öğretim programı hazırlanarak verilmektedir. Buna bağlı olarak, öğretim programı süresi de kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Adayın girmek istediği okulun sınav programı içeriğine uygun eğitim programı hazırlanmaktadır.

1. Bestecilik (Kompozisyon) ve Müzik Teorisi Alanları:
Üniversiteler
-Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Müzik Bölümü - Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sana dalı
- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü-Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalı
-Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü - Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalı
-Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü-Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalı
-Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü-Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat dalı
-Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzik Bölümü-Bestecilik ana sanat dalı
-İTÜ-MİAM Yüksek lisans ve Doktora programları
(Kompozisyon ve Müzik Teorisi alanları)
Yukarıdaki okulların yetenek ve düzey sınavlarına hazırlık programı kapsamında solfej, müzik teorisi, armoni, form bilgisi, analiz, kontrpuan, füg ve kompozisyon dersleri; 
2. Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi (Müzik Öğretmenliği) Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik ve Müzik Bilimi Bölümleri
Yurt çapındaki tüm üniversitelerin ilgili bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının yetenek sınavlarına hazırlık programı kapsamında solfej, işitme, dikte, kulak eğitimi, armoni, yardımcı piyano dersleri…
3. Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Bölümleri
Yurt çapındaki tüm devlet ve özel güzel sanatlar liselerinin ilgili bölümlerinin yetenek sınavlarına hazırlık programı kapsamında işitme, kulak eğitimi, piyano dersleri…
Bireysel Bestecilik (Kompozisyon) Eğitimi
Besteci olabilmek için gereken tüm müzikal donanımların aşamalı olarak verildiği öğretim programıdır. Besteci olmak isteyen adayın hazır bulunuşluk düzeyine göre özel öğretim programı hazırlanır. Müzik eğitiminin aşamalılık ilkesi gereği bu programın belirli ön koşulları vardır. Besteci adayının bu ön koşullara sahip olup olmadığı, belirli bir süre uzman öğretmen tarafından gözlenerek ölçülür ve eksiklere göre kısa vadeli özel öğretim programı oluşturulur. Bu program başarıyla tamamlandıktan sonra bestecilik (kompozisyon) eğitim programına geçilmektedir.
Bestecilik (Kompozisyon) Eğitimi Ders İçerikleri:
-Armoni: Dikey çok seslendirme.
-Kontrpuan: Yatay çok seslendirme.
-Analiz: Partisyon üzerinde dinleme yapılarak eser inceleme.
-Form Bilgisi: Eser biçimleri üzerine analiz.
-Orkestrasyon: Bir eseri ya da temayı, belirli çalgı gruplarının icra edebilmesi için düzenleme.
-Partisyon Okuma: Bir partisyonu deşifre edebilecek hızda okuma ve piyanoda icra edebilme.
-Füg: Kontrpuntik kompozisyon tekniği
-Kompozisyon: Stil çalışmaları ve serbest arayışlarlala özgün bir kompozisyon dili elde edebilme.
-Yardımcı piyano: Besteci adayının armoni, füg ve kompozisyon çalışmalarında ihtiyaç duyacağı düzeyde piyano çalabilmesini sağlama.
 

Efe Tanman ( Özgeçmiş )
 

1983 yılında İstanbul’da doğan besteci, ilkokul üçüncü sınıfta Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, yarı zamanlı Piyano Ana sanat Dalını birincilikle kazandı. Doç. Madlen Saydam ile orta ve lise eğitimini tam zamanlı olarak aynı kurumda bitirdikten sonra, Prof. Metin Ülkü ile yine aynı kurumda lisans eğitimine başladı. Lise yıllarından beri besteci ve müzik teorisyeni olmayı hayal eden Tanman, bu alanda uzmanlaşmak üzere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalını iki sınıf atlayarak kazandı. Bu alanda Prof. Dr. Hasan Uçarsu ile Kompozisyon ve Orkestrasyon,  Prof. Dr. Ali Özkan Manav ile Kontrpuan ve partisyon okuma Yard. Doç. Volkan Barut ile İleri Armoni, Analiz, Kompozisyon ve Füg, Doç.Saim Mehmet Nemutlu ile 21. Yüzyıl Armonileme Teknikleri, Solfej, Enstrumantasyon, Yard. Doç. Babür Tongur ile Modal Müzik ve Partisyon Okuma, Sarper Özsan ile Müzik Teorisi, Melih Duygulu ile Halk Müziği ve Türk Müziği, Barkın Engin ile Ses Teknolojileri ve Elektronik Müzik Kompozisyonu çalıştı. 2012 yılında Yard. Doç. Ahmet Altınel’in Kompozisyon sınıfından Ana sanat Dalı birincisi olarak mezun olduktan hemen sonra Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’ndaöğretim görevlisi olarak Solfej, Müzik Teorisi, Armoni, Form Bilgisi, Analiz, Koro ve Piyano derslerini yürütmenin yanı sıra müzik bölümü yetenek sınavlarında jüri üyeliği ve kurs pedagogu olarak görev yapmıştır.. Çukurova Üniveritesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümünün özel siparişi üzerine “Şancı’nın Sancısı” müzikalinin özgün müziklerini besteledi. Birçok yarışmada ödülleri bulunan bestecinin, özel ilgi alanı olan ses teknolojileri ve elektronik müzik alanlarında da çok sayıda eseri ve stüdyo çalışmaları bulunmaktadır. Genç Besteciler Şenliği-Sesin Yolculuğu konserlerine aktif besteci olarak katılmış, küçük yaşlardan itibaren TRT Pazar Konserlei kapsamında piyanist olarak konser kayıtları yapmıştır. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda aktif tiyatro müziği bestecisi olarak görev yapan Tanman, Gülriz Sururi tiyatrosunda piyanist ve müzik yönetmeni olarak çalışmıştır. Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olan besteci İstasyon Sanat Akademisi’nde piyano, solfej, müzik teorisi, armoni, kontrpuan, füg öğretmenliğinin yanı sıra Konservatuvar, GSF ve İTÜ-MİAM’a hazırlık dersleri vermektedir.