yandex

SERAP BALOĞLU ERGÜN - Questioning and Awareness

07 March 2016
SERAP BALOĞLU ERGÜN - Sorgulamalar ve Farkındalıklarım

BASIN BÜLTENİ 
Kişi varoluşundan itibaren, bilinçli ya da bilinçsiz, evreni sürekli algılar. Algılamalar çoğu zaman farkında olmaksızın sorgulamalara dönüşür. İşte bu sorgulamalar tümüyle insanın sesini duyurmak, kendini ifade etmek, sıradan yaşamın ötesine geçmek, varoluşunu kanıtlamak istemesindendir.
Sevinçler, hüzünler, coşkular, kararlar, kararsızlıklar, mutluluklar, mutsuzluklar. Kavramlarda yok oluşlar, kavramlarda var oluşlar! Nesnelerle bağlantıya geçişler. 
Algılamaların, sorgulamaların özümsenmeye geçişi ve sonuç: "Farkındalık".  Sanırım resimlerimle ben de  "kendi  farkındalığımı" ifade etmeye çalışıyorum. Kendimi müthiş bir özgürlüğün içine yuvarlanmış hissediyorum. 
Yeni bir resime başlayış, anlamlı bir bunalım; biten her resim de anlamlı bir var-oluş oluyor Bunların hepsi, tüm algı ve yargılarım sonunda resme dönüşüyor.  İmgelerim, onları tuval üzerinde buluşturduğum düzen ve renklerim, geçmişimden gelen algı ve sorgularımın resme, somuta dönüşmesi, yani hem geçmişim, hem o anım Kısaca farklı zamanlarda ben!
Şimdi, resimlerim ve sergimle varoluşumu kutluyorum, farkındalığımı insanlara duyuruyorum. 
 
Sergide uzun sayılabilecek bir zaman süreci içinde, üç farklı beni yansıtan resimler var. İlki  coşkulu, neşeli, yarı figüratif imgeler ve onlarla eşleşen canlı ve bol renkli yıllar İkinci ben ise kafa karışıklıklarımı yansıtan, az renkli, neredeyse nonfigüratif resimler Ve sonuncular; minimal renk ve figürlerle yaptığım romantizmle dinginliğin birlikteliğini yansıtan deneysel diyebileceğim resimler.
Serap Baloğlu Ergün
 
TARİH : 
26 Mayıs 2009/09 Haziran 2009
Kokteyl: 26 Mayıs 2009 Salı Saat: 18.00 
 
ADRES ve İLETİŞİM BİLGİLERİ:
İstiklal Caddesi Bekâr Sokak No: 19 Beyoğlu
 
Our customer support team is here to answer your questions. You can ask us anything. With WhatsApp, you will be returned instantly.
Hello, how can I help you?