yandex

Can Berk Koç / Fatih Yalın Picture - Sculptures

07 March 2016
YERDENİZ
CAN BERK KOÇ/ FATİH YALIN Resim - Heykel Sergisi
 
BASIN BÜLTENİ
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesinden iki genç sanatçı... Büyümek, kendini bulmak, büyücülük, arkadaşlık, dostluk Ursula K. LeGuin’in Yerdeniz serisi bu temalarla hayat bulmuş ve çok sayıda kişinin yaratıcılığını etkilemiştir.
Can Berk Koç ve Fatih Yalın "Yerdeniz" Resim-Heykel Sergilerinde 6 kitaptan oluşan YERDENİZ serisine eğilirken temel yaklaşımları kitabın ana karakteri Çevik Atmaca Ged’in yolculuğunun bir benzerini yaşamaktır. Plastik Sanatların iki temel disiplini olan Resim ve Heykele ait yolculuklarının başında; desen, kolaj, suluboya, maket ile başlayan, tuval resmi, mermer ve alçı heykellerle devam eden bir seri olarak hazırlamışlardır.
Yerdeniz de büyücüler isimleri bilme ve keşfetme yetenekleri kadar güçlüdürler. İnsanlar gerçek isimlerini saklarlar ve lakapları ile anılırlar. İsimleri yanlış söyleyen büyücü, dünyanın dengesini alt üst edebilir. Ursula K. LeGuin Çevik Atmaca etrafında şekillendirdiği bu hayali evrende kişinin kendini bulması, büyümesi, yaşamı, ölümü ve geleceği kısaca bireyin yaşamdaki yolculuğunu aktarır okurlarına.
Can Berk Koç ve Fatih Yalın kişisel yolculuklarında çizgiyle, suluboyayla, kolajla, maketle kendi isim söyleme sanatlarını keşfe çıkarken yeni dijital çağda her şeyin 1’ler ve 0’larla oluşturulmak zorunda olmadığını temelde hep gizli bir isim olan çizginin varlığına işaret etmek istemektedirler. Yerdeniz’le bir ilişki kurarak yaratılmış olan mistik bir evrene ait yeni görseller oluşturma çabasına girişmişlerdir. Bu çaba bir başlangıçtır ve ileride Yerdenize ait mistik düşünceler başka sergilere referans olacaktır.
"Yerdeniz çok fazla sayıda illüstrator ve sinemacı tarafından ele alınmış olmasına rağmen, görsel dilin oluşturulması sırasında yapılanlar okurların beklentisini vermeyi çoğu zaman başaramamış. Zaten Yerdeniz’in, Yüzüklerin Efendisi gibi birebir aktarılabilecek bir yapısı yok... Ama referans alınarak yapılabilecek oluşturulabilecek yeni öyküler var. Çok sayıda kişinin yapmaya çalıştığı bir iş. 6 kitabın her biri çok ciddi bir edebi eser. Okur sayısı çok fazla! Ne zaman birileri bu eseri görselleştirmeye çalışsa işte o zaman orada zorluk başlıyor.
Bu durum birazda Ursula K. LeGuin?nin tüm kitaplarinda olay örgüsü hep dolaylı yoldan anlatmasıyla ilgili, bir tasvir bazen bir sonraki bölümde açıklığa kavuşuyor. Yazarın bu karmaşık öykülendirme biçimi de çalışmaya başlarken bizi çok etkiledi. Hem bizim çalışmamızda hem de sergiyi düzenlerken bu karışık tasfiri kullanmak istedik."
 
TARİH :
04 Aralık 2010/ 01 Ocak 2011
Our customer support team is here to answer your questions. You can ask us anything. With WhatsApp, you will be returned instantly.
Hello, how can I help you?