yandex

Oğuz Makal - Burak Buyan - Sefa Çeliksap Photograph Exhibition

07 March 2016
GÖRÜNTÜLERİN İÇİNDE ANLAM Fotoğraf Sergisİ
OĞUZ MAKAL - BURAK BUYAN - SEFA ÇELİKSAP
 
BASIN BÜLTENİ
Susan Sontag’ın söylediği gibi fotoğraf. Başkalarının umutlarını ve umutsuzluklarının paylaşılmasına izin verir, siyasi ve toplumsal duruma aydınlık getirir. İnsanoğlunun, insanlığın ve insanlık dışılığın görgü tanığıdır.
Üç fotoğraf sanatçısının bir araya getirdiği karelere Sontag’ın çağrışımlarıyla ve ozan Eluard'ın şirindeki dizeyle "Dünyanın dışında bir anlam verdi"klerini görerek, bizi harekete geçiren duygu/iç ses bütünlüğüyle bakmak gerekir... Bu sergidekiler kaçınılmaz olarak fotoğrafın iki boyutunu da içermektedir: gözlerin her zaman gördüğünü ya da hiç bir zaman göremediğini. Üç sanatçı görmenin önemi ve anlamı, fotoğrafın görüleni belgelemesi-açığa çıkartması, seçilen üzerinde düşünülmesi üzerine kendi dünyalarından kareler seçti"
Ancak, üç sanatçı da ne Robert Capa ne Eddie Adams (1 Şubat 1968, Güney Vietnam Polis Şefi Nguyen Ngoc Loan, Viet Kong'lu olduğundan şüphelendiği genci öldürürken çekilen fotoğrafın sanatçısı) ne de Ara Güler ya da bir başkasının stili peşinde olmadığını baştan kabul etmiştir. Olsa olsa yitik zamanın peşinde ellerindeki makinanın objektifini seçtikleri konuya yöneltirken zamanın akışı içindeki şiddeti-ve bir daha geri gelmeyeceği o büyülü görüntüyü/Proustvari ve aceleyle saptama telaşındaki sanat insanlarıdır. Ancak Yunanca aisthetikos, aisthonesthi, duymak, algılamak sözcüklerinden kaynaklanan estetik ile yakından ilgili oldukları kaçınılmazdır. Yine de bilinmektedir ki artık  masumiyetini yitirmiş, çivisi çıkmış bir dünyada (Amin Maalouf) sanatı belirleyen yalnız güzellik kategorisinin içindekiler değildir.
Artık çok uzun zamandır anlamından ürktüğümüz ya da ilgilenmek istemediğimiz başka  kategoriler de ister istemez eklenmiştir. Üç sanatçı, bu kategoriler ve sanat dalları arasındaki sınırların  giderek yok olmaya başladığı dünyada artık neredeyse tarihe karışmış gibi izlenim yaratan pür fotoğraf/gerçek  için kameranın vizöründen bakmayı ve ışıkla saptamayı bilinçli tercih etmiştir. Hem Susan Sontag’ın anımsattığı gibi, Bir insan gerçekliğe sahip olmasa bile görüntülere sahip olabilir. (Emet Gowin)
 
TARİH :
18 Şubat / 06 Mart 2011
Our customer support team is here to answer your questions. You can ask us anything. With WhatsApp, you will be returned instantly.
Hello, how can I help you?